Lidmaatschap

Ondernemend Venray is een vereniging voor en door ondernemers. Door het bestuur zijn een aantal spelregels m.b.t. het lidmaatschap geformuleerd:

  • In principe wordt je als aspirant lid benaderd door het bestuur of door een bestaand lid, die jouw als aspirant lid voordraagt aan het bestuur;
  • Je bent een MKB ondernemer (natuurlijk persoon), je bent zelf lid en je mag niet iemand anders van je bedrijf afvaardigen. Er zijn een aantal uitzonderingen gemaakt voor bepaalde leden die geen ondernemer zijn (denk aan bankier, uitzendorganisatie etc.);
  • Uit elke branche/beroepsgroep mag in principe slechts 1 MKB ondernemer in de vereniging lid worden. Indien een bestaand lid geen bezwaren heeft tegen intrede van een nieuw lid, die werkzaam is in dezelfde branche als hijzelf, worden er uitzonderingen gemaakt;
  • Alvorens een aspirant lid wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een bijeenkomst wordt dit eerst afgestemd met het bestuur, die hieraan schriftelijk danwel mondeling zijn goedkeuring dient te geven;
  • Het niet bijwonen van 3 achtereenvolgende bijeenkomsten, alsmede het niet betalen van de contributie in het betreffende kalenderjaar betekent uitschrijving uit het ledenbestand.

 

Lid Worden

[wp-members page=”register”]

Nieuws